Misiune și obiective

Misiune și obiective

Misiunea Asociației Profesor Gheorghe Balaci este aceea de a reduce numărul abandonurilor școlare din mediul rural, precum și oferirea de sprijin în vederea continuării studiilor, atât la nivel liceal cât și universitar, prin atragerea de sprijin financiar și non-financiar, în vederea demarării proiectelor dedicate alfabetizării și sprijinirii elevilor.
Proiecte
Image

Scopul specific al asociației constă în înființarea, sprijinirea și dezvoltarea de servicii și programe educaționale menite să sprijine elevii din diferite comunități, aflați în pericol de abandon școlar sau în imposibilitatea de a urma studiile în condiții optime, cât și cadrele didactice. 

Asociația își propune să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a elevilor și prin înființarea de programe dedicate transpunerii în practică a cunoștințelor dobândite de elevi în cadrul procesului de predare-învățare.

Misiunea Asociației Profesor Gheorghe Balaci este aceea de a contribui la soluționarea unei probleme majore a societății românești: creșterea numărului abandonurilor școlare. În acest sens, asociația militează pentru atragerea sprijinului financiar din partea mediul privat, în vederea demarării proiectelor dedicate luptei împotriva abandonului școlar.

Misiunea noastră constă în crearea și implementarea de măsuri concrete, în vederea reducerii numărului cazurilor de abandon școlar, atât în cazul elevilor de vârstă școlară mică (clasele I-IV), cât și în cazul elevilor de vârstă școlară mai mare (clasele V-VIII sau XI-XII).

Ideea de bază a ONG-ului este aceea de a oferi un ajutor cât mai concret elevilor și profesorilor (care se confruntă cu dificultăți în cadrul procesului normal de predare-învățare), dar și instituțiilor de învățământ (care se confruntă cu probleme de ordin material).

Acțiunile noastre cuprind crearea de programe afterschool în școlile situate în zone defavorizate, oferirea de burse școlare și de performanță atât elevilor cât și profesorilor, consiliere și sprijin oferite familiilor care decid retragerea copiilor din sistemul de învățământ (cauzele fiind de cele mai multe ori legate de situația materială precară), dotarea unităților de învățământ cu materiale școlare de bază, renovarea școlilor etc.